Forsyningsservice og ejerforsyningerne anvender generelle betingelser ved aftaleindgåelse. De generelle betingelser er opdelt efter arten af indkøbet.
Se vores generelle betingelser på indkøb af varekøb, tjenesteydelser, rådgivningsydelser og bygge- og anlægsopgaver.

Databehandleraftale

Den 25. maj 2018 trådte persondataloven i kraft og derfor skal der i forbindelse med aftaleindgåelse udarbejdes databehandleraftaler i henhold til persondatalovens bestemmelser.

It-retningslinjer

Forud for udførelse af it-relateret arbejde med Forsyningsservice og ejerforsyningerne, skal leverandøren acceptere virksomhedens fortrolighedserklæring og retningslinjer for brug af it.