Formålet med Forsyningsservice A/S er at levere de ydelser, som gennem stordrift skaber merværdi og bidrager til økonomisk effektivisering for selskabets ejerforsyninger.  

Forsyningsservice levere på nuværende tidspunkt tre ydelser bestående af: Arbejdsmiljø, GDPR samt Indkøb og udbud. Læs mere om vores forskellige ydelser her.

Sådan er det at arbejde sammen med os

Hos Forsyningsservice har vi fokus på at løse vores opgaver professionelt i samarbejde med vores ejerforsyninger. Det betyder blandt andet, at vores samarbejde er baseret på tillid, respekt og ordentlighed. Vi møder hinanden i øjenhøjde og har et vist råderum for at sikre et godt og smidigt samarbejde. Vi er åbne for at undersøge nye områder, der har interesse for ejerforsyningerne og udvikler og implementerer disse, når der er tilstrækkelig efterspørgsel.

Samarbejdet i Forsyningsservice giver ejerforsyningerne mulighed for at få adgang til eksperter, de ellers ikke har volumen til at tilknytte. Samarbejdet giver også mulighed for at lære af hinanden gennem sparring, kurser og events. Ejerforsyningerne kan altid frit vælge, hvilke ydelser, de ønsker at aftage fra Forsyningsservice. Ingen forsyninger afholder omkostninger til ydelser, de ikke modtager. 

Vil du høre mere om samarbejdet i Forsyningsservice, så kontakt direktør Susanne Pagh.

Om Forsyningsservice

Forsyningsservice er ejet af 11 stærke forsyningsselskaber, der alle ser en værdi i at samarbejde på tværs af forsyningerne de steder, hvor det skaber stordriftsfordele.

Læs mere om hvorfor forsyningerne er en del af Forsyningsservice: