Hos Forsyningsservice hjælper vi ejerforsyningerne med arbejdsmiljøarbejdet, herunder overholdelse af arbejdsmiljøloven.

Derudover modtager ejerforsyningerne løbende den sparring, som de hver især har behov for. Videndeling og sparring på tværs af forsyningerne sker ligeledes løbende. 

Opgaverne består blandt andet i at:  

 • Guide, informere og opkvalificere vedr. arbejdsmiljø i forsyningernes ledelser, hos medarbejderne og i arbejdsmiljøorganisationerne 
 • Kortlægge arbejdsmiljøarbejdet hos de enkelte forsyninger 
 • Bidrage til arbejdsmiljøgennemgange hos forsyningerne 
 • Yde sparring vedr. specifikke arbejdsmiljøudfordringer 
 • Deltage i tilsyn fra Arbejdstilsynet hos forsyningerne 
 • Undersøge mulighederne for fælles arbejdsmiljøsystemer  
 • Bidrage med viden om arbejdsmiljø i forbindelse med udbud, etablering af anlægsarbejder og byggearbejder 
 • Bidrage til analyse af arbejdsulykker 
 • Yde sparring i forbindelse med fx arbejdsmiljøfoldere og politikker 
 • Deltage i møder hos den enkelte arbejdsmiljøorganisation 
 • Tovholder på inspirations-/temadage omhandlende arbejdsmiljø 
 • Arrangere arbejdsmiljøkurser på tværs af forsyningerne 

Læs om andre ydelser i Forsyningsservice: