Forsyningsservice anvender udbudssystemet Mercell Udbudsportal til håndtering af udbud.
Mercell Udbudsportal er en digital løsning for gennemførelse af udbudsprocesser.
Det er kun muligt at deltage i udbud fra Forsyningsservice via Mercell Udbudsportal. Det er nemt og omkostningsfrit for dig som tilbudsgiver.
Aktuelle udbud og høringer kan fremsøges via ”udbudsvagten.dk” (Søg efter udbud og opgaver | UdbudsVagten)

Høringer

Forsyningsservice ønsker en god dialog med markedet. En dialog der kan medvirke til opkvalificering af udbudsmaterialer og give innovative input, der kan medvirke til optimering.
Vi opfordrer derfor interesserede leverandører og andre aktører til at komme med bemærkninger, kommentarer og ideer til det uploadede materiale i Mercell.
Formålet med høringen er blandt andet, at krav, der udelukker potentielle produkter eller ydelser, bliver identificeret, ligesom krav, der reducerer eller fjerner konkurrencen, bliver opdaget. Desuden har leverandørerne mulighed for at gøre opmærksom på nye og innovative løsninger.
Vi forventer, at denne proces vil resultere i et udbudsmateriale, der i højere grad matcher markedssituationen, forbedrer udbudsprocessen og resulterer i et bedre samarbejde.
Ordregiver vælger, hvorvidt høringssvar skal medføre ændringer i udbudsmaterialet.
Høringssvar offentliggøres ikke.
Nogle tilbudsgivere vælger at stille spørgsmål til udbudsmaterialet i forbindelse med deres høringssvar. Vi besvarer normalt ikke disse spørgsmål, men overvejer om vi kan formulere vores udbudsmateriale klarere, så tilbudsgiverne ikke behøver at stille spørgsmålet igen i udbudsprocessen.

Læs mere om relaterede emner: