Forsyningsservice håndterer udbud og konkurrenceudsættelse for Favrskov Forsyning, Mariagerfjord Vand, Samsø Spildevand, Syddjurs Spildevand, Thy Forsyning, Vesthimmerlands Forsyning, og Vandmiljø Randers. Det giver værdi at udbyde ensartede indkøbsområder på tværs af ejerforsyningerne. Det gælder både bedre priser ved at udbyde en større mængde varer i fællesskabet, men også den værdi ejerforsyningerne får ved at videns dele på forskellige indkøbsområder. Videndeling og sparring bidrager til at forbedre interne processer hos den enkelte forsyning.

Information til leverandører

Forsyningsservice og ejerforsyningerne arbejder med udbud, tilbudsindhentninger og kontraktindgåelse ud fra en række gennemarbejdede skabeloner og retningslinjer. Derudover ønsker vi, at leverandørerne på markedet giver deres input til en lang række af vores udbud gennem en høringsfase. Læs mere om din mulighed for at fremsende bemærkninger til aktuelle udbud og se vores generelle betingelser samt Code of conduct her.

Hvorfor skal forsyninger udbyde deres opgaver?

Forsyningerne er underlagt udbudsloven og direktivet for forsyningsvirksomhed, der trådte i kraft den 1. januar 2016. En del af udbudsloven er alene præciseringer og implementering af den retspraksis, der tidligere har været på området, men der er dog også ændringer med betydning for, hvordan vi skal agere fremadrettet i udbudsprocesserne.

Alle ejerforsyningerne i Forsyningsservice er underlagt udbudsloven i større eller mindre grad. Selskaber, som er underlagt direktivet for forsyningsvirksomhed, er dog ikke underlagt afsnit II og III i udbudsloven. I stedet for gælder direktivet for forsyningsvirksomhed. En del af afsnit II og III er dog indskrevet i bekendtgørelse nr. 1624, hvorfor forsyningerne alligevel omfattes af en del af afsnit II og III. Tilbudslovens afsnit II om annonceringspligten bortfalder, men der i stedet indtrådt bestemmelsen om at køb over 500.000 kr. skal markedsafdækkes. Kravene hertil må formodes på mange punkter at ligne bestemmelserne om intern overvågning.

De vigtigste punkter man skal holde sig for øje med udbudsloven er, at:

  • Der skal ske samtidig offentliggørelse om materialet til anmodning til prækvalifikation og udbuddet
  • Offentliggørelse af evalueringsmodeller i udbudsmaterialet
  • Indkøb under EU-tærskelværdierne men med grænseoverskridende interesse skal annonceres
  • Indkøb over 500.000 kr. men under EU-tærskelværdierne skal markedsafsøges efter Light-regimet
  • Tilbudsgiver skal udfylde det nye ESPD-dokument vedrørende udelukkelsesgrunde, og der skal være opfølgning på vinderen. Tilbudsgiver skal desuden opgive egnethedskriterier i ESPD-dokumentet, da det er afgørende for, om tilbudsgiver er konditionsmæssig og kan deltage i udbuddet.

Læs mere om andre ydelser i Forsyningsservice