Forsyningsservice og ejerforsyningerne forventer, at vores leverandører overholder gældende love og regler samt god praksis for deres forretningsområde.
Leverandører skal ved kontraktindgåelse underskrive følgende Code of Conduct

Forsyningsservices Code of Conduct indeholder blandt andet FN’s 17 verdensmål, ILO-konventioner, FN’s Menneskerettighedserklæring og de ti principper for UN Global Compact.

Det forventes, at tilsluttede leverandører udbreder supply chain-princippet til sine underleverandører, og at kædeansvaret dermed gælder i hele leverandørkæden.