Forsyningsservice og ejerforsyningerne forventer, at vores leverandører overholder gældende love og regler samt god praksis for deres forretningsområde.
Leverandører skal ved kontraktindgåelse underskrive følgende Code of Conduct