Hos Forsyningsservice hjælper vi ejerforsyningerne med at sikre deres overholdelse af GDPR også kendt som Databeskyttelsesforordningen.  

GDPR-opgaven er primært opdelt i to faser: implementeringsfasen og driftsfasen. Derudover får vores ejerforsyninger løbende den sparring, som de hver især har behov for. Videndeling og sparring på tværs af forsyningerne sker løbende i de situationer, hvor det giver mening og værdi. 

I implementeringsfasen består opgaverne blandt andet i at sikre: 

 • Kortlægning af arbejdsprocesser 
 • Overholdelse af oplysningspligt ift. kunder, borgere og samarbejdspartnere 
 • Udarbejdelse af persondatapolitik 
 • Risikovurderinger 
 • Indsamling af samtykkeerklæringer
 • Awareness ved anvendelse af e-learning, pixibog o. lign
 • Håndtering af dokumentation 
 • Retningslinjer og opfølgning på databehandler- og fortrolighedsaftaler
 • Sikre sletteprocedure og dataoprydning

I driftsfasen består opgaverne blandt andet i at: 

 • Afholde en årlig intern GDPR-gennemgang med statusrapportering til ledelsen
 • Udarbejde kontrolrapport, når forsyningen er databehandler 
 • Gennemgang og opfølgning på ikke gennemførte GDPR-kontroller, der skal gennemføres af medarbejdere 
 • Kontrol med databehandlere 
 • Indgåelse af nye databehandleraftaler 
 • Besvarelse af indsigtsanmodning 
 • Besvarelse af de registreredes rettigheder 
 • Ajourføring og opdatering af data i GDPR-Portalen 
 • Revurdering af interne politikker, herunder inputs ift. ny praksis 
 • Opdatering af materiale grundet ændringer i lovgivningen 
 • Bistand ifm. et brud på persondatasikkerheden 
 • Sikrer og driver den fælles valgte e-learning awareness 
 • Revurdering og udarbejdelse af nye risikovurderinger 
 • GDPR-oplæring af nye medarbejdere 
 • Deltagelse i forbindelse med tilsyn fra Datatilsynet 

Læs mere om andre ydelser i Forsyningsservice: