Info til ejerforsyninger – sådan behandler vi dine personoplysninger  

I forbindelse med din relation til Forsyningsservice A/S,  CVR- nr. 36072911,  info@fssv.dk, behandler vi dine personoplysninger som anført i denne meddelelse.  

Forsyningsservice er dataansvarlig med hensyn til de personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med behandling af dine oplysninger.  
Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er opfyldelse af vores kontrakt, for at kunne servicere dig på bedst mulig måde.  

Vi behandler de oplysninger, herunder personoplysninger, som er nødvendige for vores relation, herunder navn, e-mail, telefonnummer og titel.  
Såfremt du videregiver andre oplysninger til os, vil disse også blive behandlet.  

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at forhindre at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Der gøres ikke brug af automatiske afgørelser, herunder profilering. Derudover sikrer vi, at dine oplysninger behandles fortroligt.  

Videregivelse af personoplysninger 

I forbindelse med vores behandling af dine oplysninger, vil vi dele dem med vores leverandører af it-systemer og sandsynligvis forsyningerne i samarbejdet. 

Opbevaring af personoplysningerne 

Vi opbevarer dine oplysninger så længe du er en del af Forsyningsservice, herefter gemmer vi oplysningerne i 5 år.  

Info til samarbejdspartnere – sådan behandler vi dine personoplysninger  

I forbindelse med dit samarbejde med Forsyningsservice A/S, CVR-nr. 36072911, info@fssv.dk, behandler vi dine personoplysninger som anført i denne meddelelse.  

Forsyningsservice er dataansvarlig med hensyn til de personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med behandling af dine oplysninger.  
Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er opfyldelse af vores kontrakt, for at sikre vores samarbejde.  

Vi behandler de oplysninger, herunder personoplysninger, som er nødvendige for vores samarbejde, herunder navn, e-mail, titel, telefonnummer og underskrift. 
Såfremt du videregiver andre oplysninger til os, vil disse også blive behandlet.  

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at forhindre at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Der gøres ikke brug af automatiske afgørelser, herunder profilering. Derudover sikrer vi, at dine oplysninger behandles fortroligt.  

Videregivelse af personoplysninger  

I forbindelse med vores behandling af dine oplysninger, vil vi dele dem med vores leverandører af it-systemer og sandsynligvis forsyningerne i samarbejdet. 

Opbevaring af personoplysningerne 

Vi opbevarer dine oplysninger i op til 5 år efter endt samarbejde på baggrund af bogføringsloven. 

Info til tilbudsgivere – sådan behandler vi dine personoplysninger  

I forbindelse med din afgivelse af tilbud til Forsyningsservice A/S, CVR- nr. 36072911, info@fssv.dk, behandler vi dine personoplysninger som anført i denne meddelelse.  

Forsyningsservice er dataansvarlig med hensyn til de personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med behandling af dine oplysninger.  
Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er retlig forpligtelse, for at sikre korrekt behandling af tilbudsindhentninger eller udbud.  

Vi behandler de oplysninger, herunder personoplysninger, som er nødvendige for vores samarbejde, herunder navn, e-mail, titel, telefonnummer og eventuelle CV’er. 
Såfremt du videregiver andre oplysninger til os, vil disse også blive behandlet.  

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at forhindre at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Der gøres ikke brug af automatiske afgørelser, herunder profilering. Derudover sikre vi at dine oplysninger behandles fortroligt.  

Videregivelse af personoplysninger  

I forbindelse med vores behandling af dine oplysninger, vil vi dele dem med vores leverandører af it-systemer og vores ejerforsyninger. 

Opbevaring af personoplysningerne 

Hvis vi har brug for personoplysninger til vurdering i forbindelse med et udbud, vil det fremgå af udbudsmaterialet. Alle tilbud afgives gennem Mercell Udbudsportalen, hvor de relevante personoplysninger opbevares indtil kontrakten er underskrevet, hvorefter de slettes.

Generelt

Tilbagekaldelse af samtykker  

Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykker, som du har afgivet som led i ansøgningen eller i løbet af rekrutteringsprocessen. Tilbagekaldelse af et samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan du kontakte os som angivet nedenfor.  

Dine rettigheder  

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine personoplysninger. Du har derudover ret til at bede om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, at dine personoplysninger berigtiges, såfremt dette er nødvendigt, eller at dine personoplysninger slettes i visse tilfælde.  

Under særlige omstændigheder kan du også bede om at få en oversigt over dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format samt bede os om at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig.  

Såfremt du ønsker at udøve nogle af disse rettigheder, eller såfremt du har eventuelle spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller klage over behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på info@fssv.dk.  

Klage til Datatilsynet  

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.