Thy Forsyning står for håndtering af spildevand og affald i Thisted Kommune samt forsyning af drikkevand til størstedelen af Thisted Kommune.

Thy Forsyning er opstået ud af Thisted Vand, der pr. 1. januar 2024 også varetager affaldshåndteringen for Thisted Kommune. Thisted Vand har været medejer af Forsyningsservice siden september 2019.

Hvorfor er Thy Forsyning en del af Forsyningsservice?

Billede af direktør Helle Korsgaard, Thisted Vand
Helle Korsgaard
Direktør

”Specialistkompetencer og videndeling er for Thy Forsyning nøgleord i samarbejdet i Forsyningsservice A/S.  
Specialister i indkøb sikrer sammen med tværgående videndeling et professionelt output, og styrker dermed vores fælles kompetencer og professionalisme”. 

Thy Forsyning modtager følgende ydelser fra Forsyningsservice:

Du kan læse mere om Thy Forsyning på deres egen hjemmeside www.thistedvand.dk

Læs hvad de andre forsyningsdirektører siger om samarbejdet: