Forsyningsservice er 100% ejet af de forsyningsselskaber, som vi servicerer. Ejerforsyningerne har derfor stor indflydelse på de opgaver, vi løser i samarbejde med dem.

Vores ejerforsyninger er enten klassificeret som A- og B-aktionærer, alt efter hvor stor en ejerandel de besidder og hvilke ydelser de aftager fra os. Læs mere om vores ydelser her.

A-aktionærer

 • Favrskov Forsyning A/S 
 • Mariagerfjord Vand A/S 
 • Samsø Spildevand A/S 
 • Syddjurs Spildevand A/S 
 • Thisted Vand Service A/S 
 • Vandmiljø Randers A/S 
 • Vesthimmerland Forsyningsservice A/S 

B-aktionærer 

 • Rebild Vand og Spildevand A/S 
 • Skanderborg Forsyning A/S
 • Skive Vand A/S
 • Morsø Forsyning A/S

Bestyrelsen 

Bestyrelsen i Forsyningsservice, består af direktørerne eller udpegede ledelsesrepræsentanter fra de ejerforsyninger, der er A-aktionærer. Bestyrelsens hovedopgave er at sikre en tilfredsstillende udvikling og drift af Forsyningsservice, og at alle ejerforsyningernes interesser varetages.  

Bestyrelsesposterne er fordelt således:

 • Formand for bestyrelsen Sara Funch, Favrskov Forsyning
 • Næstformand for bestyrelsen Helle Korsgaard, Thisted Vand Service 
 • Bestyrelsesmedlem Morten Aaby Nielsen, Vesthimmerlands Forsyningsservice 
 • Bestyrelsesmedlem Per Even Rasmussen, Samsø Spildevand 
 • Bestyrelsesmedlem Peter Christensen, Vandmiljø Randers 
 • Bestyrelsesmedlem Søren Erikstrup, Mariagerfjord Vand 
 • Bestyrelsesmedlem Bjarne Langdahl Riis, Syddjurs Spildevand  

Organisering af medarbejdere 

Forsyningsservice har pt. 10 medarbejdere fordelt på vores 3 ydelser. Læs mere om vores ydelser her og kontakt vores medarbejdere her.

Læs mere om hvorfor forsyningerne er en del af Forsyningsservice: