Forsyningsservice er 100% ejet af de forsyningsselskaber, som vi servicerer. Ejerforsyningerne har derfor stor indflydelse på de opgaver, vi løser i samarbejde med dem.

Vores ejerforsyninger er enten klassificeret som A- og B-aktionærer, alt efter hvor stor en ejerandel de besidder og hvilke ydelser de aftager fra os. Læs mere om vores ydelser her.

A-aktionærer

 • Favrskov Forsyning A/S 
 • Mariagerfjord Vand A/S 
 • Samsø Spildevand A/S 
 • AquaDjurs A/S 
 • Thy Forsyning A/S 
 • Vandmiljø Randers A/S 
 • Vesthimmerland Forsyningsservice A/S 

B-aktionærer 

 • Rebild Vand og Spildevand A/S 
 • Skanderborg Forsyning A/S
 • Skive Vand A/S
 • Morsø Forsyning A/S

Bestyrelsen 

Bestyrelsen i Forsyningsservice, består af direktørerne eller udpegede ledelsesrepræsentanter fra de ejerforsyninger, der er A-aktionærer. Bestyrelsens hovedopgave er at sikre en tilfredsstillende udvikling og drift af Forsyningsservice, og at alle ejerforsyningernes interesser varetages.  

Bestyrelsesposterne er fordelt således:

 • Formand for bestyrelsen Sara Funch, Favrskov Forsyning
 • Næstformand for bestyrelsen Peter Christensen, Vandmiljø Randers  
 • Bestyrelsesmedlem Morten Aaby Nielsen, Vesthimmerlands Forsyningsservice 
 • Bestyrelsesmedlem Per Even Rasmussen, Samsø Spildevand 
 • Bestyrelsesmedlem Helle Korsgaard, Thy Forsyning
 • Bestyrelsesmedlem Søren Erikstrup, Mariagerfjord Vand 
 • Bestyrelsesmedlem Bjarne Langdahl Riis, Aquadjurs  

Organisering af medarbejdere 

Forsyningsservice har pt. otte medarbejdere fordelt på vores tre ydelser. Læs mere om vores ydelser her og kontakt vores medarbejdere her.

Læs mere om hvorfor forsyningerne er en del af Forsyningsservice: