Information til jobansøgere – Sådan behandler vi dine personoplysninger

I forbindelse med rekruttering hos Forsyningsservice A/S, CVR-nr. 36072911, behandler vi dine personoplysninger som anført i denne meddelelse. 

Forsyningsservice er dataansvarlig med hensyn til de personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med behandling af din ansøgning. 

Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er interesseafvejning, på baggrund af din anmodning om vores behandling af din ansøgning, CV og evt. andre bilag forud for indgåelse af en ansættelseskontrakt. 

Vi behandler de oplysninger, herunder personoplysninger, som er indeholdt i din ansøgning, dit CV og evt. andre bilag med det formål at kunne evaluere dit kandidatur. 

Vi anbefaler, at din ansøgning, CV og evt. andre bilag ikke indeholder CPR. nr og følsomme personoplysninger, som fx oplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet, politisk overbevisning samt helbredsoplysninger mv. 

Vi registrerer de fremsendte oplysninger i rekrutteringssystemet Elvium. 

Vi vurderer ansøgningen

Vi vurderer den enkelte ansøgers kvalifikationer i forhold til den opslåede stilling. Når vi har læst ansøgningerne, udvælger vi kandidater til ansættelsessamtale. De kandidater, som ikke er blevet indkaldt til samtale, får besked om dette. 

Når vi har udvalgt dig til ansættelsessamtale

I forbindelse med samtalerne modtager vi yderligere oplysninger om dig, som vi noterer til brug for det videre rekrutteringsforløb. 

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f som hjemmel, da der er tale om personoplysninger, som du selv har oplyst med henblik på at blive ansat. 

Oplysninger fra sociale medier

Når det er relevant, laver vi en søgning på sociale medier, eksempelvis LinkedIn, Facebook, Instagram og Twitter. Vi anvender reglen for afvejning af interesser i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f som hjemmel til at indhente oplysninger om kandidater fra sociale medier. Vi laver søgningen, for at kunne vurdere, om du har en profil, der passer ind i virksomheden og til den konkrete stilling. 

Personlighedstest og case 

Ved besættelse af nogle af de pågældende stillinger anvender vi personlighedstests eller cases. Du bliver informeret herom undervejs i processen. Resultaterne af sådanne tests behandles fortroligt og indgår i vores bedømmelse af dit kandidatur. Resultaterne vil blive slettet efter 3 måneder. 

Formålet med testen er at vurdere dine kompetencer og kvalifikationer som potentiel medarbejder til den konkrete stilling i virksomheden. Reglen for afvejning af interesser i databeskyttelsesforordningen art 6, stk. 1, litra f giver os hjemmel til at behandle disse oplysninger. 

Straffeattest

I særlige tilfælde vil du blive bedt om at aflevere kopi af din straffeattest. Også sådanne oplysninger vil blive behandlet fortroligt. 

Oplysninger fra tidligere arbejdsgiver

Som en del af vores evaluering af dig, kan det være, at vi indhenter referencer fra dine tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere. Vi indhenter kun referencer, såfremt du har givet dit samtykke til det. 

Opbevaring og sletning

Hvis du bliver tilbudt en stilling hos Forsyningsservice, vil din ansøgning samt yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsen blive en del af din personlige personalemappe hos os. 

Hvis du ikke tilbydes en stilling, opbevarer vi din ansøgning og eventuelle yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med processen. Vi opbevarer materialet i en periode på 3 måneder efter vores afslag, medmindre du giver dit samtykke til en længere opbevaring af sådanne oplysninger.  

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at forhindre at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Der gøres ikke brug af automatiske afgørelser, herunder profilering. Derudover sikre vi at dine oplysninger behandles fortroligt. 

Videregivelse af personoplysninger 

Der kan i nogen tilfælde ske overførsel af dine personoplysninger til bureauer, der assisterer og rådgiver i forbindelse med rekruttering, som selvstændig dataansvarlige. Dine personoplysninger vil altid blive delt med Vandmiljø Randers af praktiske årsager.  

Tilbagekaldelse af samtykker

Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykker, som du har afgivet som led i ansøgningen eller i løbet af rekrutteringsprocessen. Tilbagekaldelse af et samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan du kontakte os som angivet nedenfor. 

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine personoplysninger. Du har derudover ret til at bede om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, at dine personoplysninger berigtiges, såfremt dette er nødvendigt og at dine personoplysninger slettes i visse tilfælde. 

Under særlige omstændigheder kan du også bede om at få en oversigt over dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format samt bede os om at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig. 

Såfremt du ønsker at udøve nogle af disse rettigheder, eller såfremt du har eventuelle spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller klage over behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på info@fssv.dk. 

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet

Forsyningsservice er dataansvarlig