Ledige stillinger

Her kan du se ledige stillinger i Forsyningsservice. Ansøgningerne modtages via Vandmiljø Randers’ elektroniske rekrutteringssystem. 

Ansættelsesprocessen i Forsyningsservice 

Hver stilling er forskellig, men vores ansættelsesproces følger nogle retningslinjer. 

Invitation til jobsamtale

Medmindre der er angivet andet i jobannoncen, holder vi samtaler efter, at ansøgningsfristen er udløbet. De kandidater, der inviteres til samtale, vælges ud fra de kriterier, som er beskrevet i jobannoncen. 

Hvis du bliver inviteret til en samtale, vil du møde direktøren og – afhængigt af stillingen – evt. en kollega og/eller en HR-konsulent. Til de fleste stillinger afholder vi to samtalerunder. 

Personlighedstests og cases

Til visse stillinger anvendes personlighedstests, cases eller opgaver som et ekstra værktøj i forbindelse med at udvælge den rette kandidat. Du vil ved første ansættelsessamtale blive informeret om personlighedstests, cases eller opgaver i det videre forløb.  

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her.