Mission

Forsyningsservice har som formål at levere de ydelser, der gennem stordrift skaber merværdi og økonomisk effektivisering for selskabets ejerforsyninger.    

Vision

Forsyningsservice skal udvikle og drive et professionelt samarbejde blandt selvstændige forsyninger, der gennem partiel stordrift forbedrer ejerforsyningernes processer og performance.  

Værdier

  • Vi er til for forsyningerne. 
  • Vi sikrer effektivitet og professionalisme i ejerforsyningerne. 
  • Vores samarbejde baseres på tillid, respekt og ordentlighed. 
  • Vi møder hinanden i øjenhøjde og har et vist råderum for sikre et smidigt samarbejde. 

Overordnet strategiske indsatsområder

Disse indsatsområder deles i følgende:

Vi udvikler eksisterende ydelser

Forsyningsservice ønsker at udvikle de eksisterende ydelser, så ejerselskaberne både opnår stordriftsfordele og får professionaliseret sin egen organisation.

Udvikling af eksisterende ydelser kan være at udvikle komplementære ydelser som fx contract management i hele indkøbskæden. Derudover er udvikling af ejerforsyningernes medarbejdere inden for de eksisterende ydelser væsentligt.

Vi etablerer ydelser på nye områder

Forsyningsservice skal udføre de ydelser, som skaber merværdi for ejerforsyningerne. Derfor skal det afklares, hvorvidt der skal tilbydes nye ydelser på tværs af ejerselskaberne. 

Det kunne fx omfatte
HR, løn, økonomi, kommunikation, forbrugsafregning, IT, Asset Management, analyse af cost-benefit, projekterende projektledelse, vagtordning, driftspersonale og backup. Her tænkes på situationer ved fravær og et midlertidigt stort opgavepres i den enkelte forsyning.

Som eksempel er der i 2023 implementeret whistleblower-ordning, hvor der også er mulighed for, at Forsyningsservice undersøger indberetninger fra en whistleblower.

Vi styrker samarbejdet og vidensdeling på tværs af forsyningerne 

Forsyningsservice er et samlingspunkt for forsyningerne. Gennem netværk, kurser og inspirationsoplæg, styrkes samarbejdet og vidensdelingen på tværs af forsyningernes medarbejdere. For at styrke sammenholdet og synergierne på tværs af foreningerne, arrangeres der oplæg og ture for selskabernes ledelse og bestyrelser.

Forsyningsservice er en stærk og velfungerende organisation 

Forsyningsservice arbejder ud fra tre strategiske mål:
– Økonomi
– Læring i egen organisation
– Compliance
Forsyningsservice leverer altid med en god service, inden for de aftalte rammer.

Strategiske mål

Indkøb og udbud

Vi ønsker at opnå værdiskabelse og effektivisering i ejerforsyningerne på indkøb. Vi laver værdiskabelse på 2 kr. pr. investeret krone. 

GDPR og arbejdsmiljø

Vi ønsker at professionalisere ejerforsyningerne på arbejdsmiljø, GDPR og indkøb. Selskaberne skal vokse i modenhed på områderne inden for arbejdsmiljø, GDPR og indkøb. Vi udarbejder en kort beskrivelse, af status for hvert selskab i starten af året, og evaluerer udviklingen ved årets afslutning.

Nye ydelser og systemer

Vi ønsker at opnå værdiskabelse, effektivisering, og stordriftsfordele ved at kortlægge behov, interesse og ønsker, for at implementere nye ydelser og systemer i Forsyningsservice. Nye ydelser og systemer implementeres, hvis tilstrækkelig efterspørgsel er til stede. 

Nye ejerforsyninger

Vi ønsker at optage 1 ny forsyninger udover de eksisterende 10 forsyninger.

Organisering

Forsyningsservices organisation skal være velfungerende, som leverer en god service til forsyningerne indenfor de givne rammer. Tilsvarende forpligtiger forsyningerne sig til at tage et aktivt ejerskab ifm. tværgående opgaver og aktiviteter. 
Som mål for organisationen udarbejdes en handleplan for hvert år. Planen beskriver fælles aktiviteter for forsyningerne, fx som erfa-møder, kurser m.m. 
Målet for ejerkredsen er, at forsyningerne skal stille med de fornødne faglige ressourcer, for at udbudsprocesser og fælles aktiviteter generelt kan gennemføres.  

Netværk

Vi skaber netværk og bruger vores netværk konstruktivt. Vi står i spidsen for intern undervisning og udvikling af kompetencer fx inden for jura, indkøb, forhandling, arbejdsmiljø samt GDPR. 

Mindst 70 % af ejernes bestyrelser deltager i inspirationsturene, der gennemføres hvert andet år.