Mission

Forsyningsservice har som formål at levere de ydelser, som gennem stordrift skaber merværdi og økonomisk effektivisering for selskabets ejerforsyninger.    

Vision

Forsyningsservice skal udvikle og drive et professionelt samarbejde blandt selvstændige forsyninger, som gennem partiel stordrift forbedrer ejerforsyningernes processer og performance.  

Værdier

  • Vi er til for forsyningerne. 
  • Vi sikrer effektivitet og professionalisme i ejerforsyningerne. 
  • Vores samarbejde baseres på tillid, respekt og ordentlighed. 
  • Vi møder hinanden i øjenhøjde og har et vist råderum for sikre et smidigt samarbejde. 
  • Vi taler om “Vi”, som en del af forsyningerne.

Overordnet strategiske indsatsområder

Disse indsatsområder deles i følgende:

Vi udvikler eksisterende ydelser

Forsyningsservice ønsker at udvikle de eksisterende ydelser, så ejerselskaberne både opnår stordriftsfordele og får professionaliseret sin egen organisation.

Udvikling af eksisterende ydelser kan både være at udvikle komplementære ydelser til de eksisterende hovedydelser; såsom contract management i hele indkøbskæden, kompetenceudvikling af ejerforsyningernes medarbejdere inden for de eksisterende ydelser eller varetagelse af flere funktioner indenfor de eksisterende ydelser.

Vi etablere ydelser på nye områder

Forsyningsservice skal udføre de ydelser, som skaber merværdi for ejerforsyningerne. Derfor skal det undersøges, hvorvidt der skal tilbydes yderligere ydelser på tværs af ejerselskaberne. 

Det kunne fx omfatte: 
HR, løn, økonomi, kommunikation, forbrugsafregning, kommunikation, IT osv. 
Asset Management, Svovlbrinte i afløbssystemer, Cost-benefit-analyser, modelberegning osv. 
Projekterende, projektledelse, vagtordning, driftspersonale, og generel backup. Her tænkes på situation i ferier og ved et midlertidigt stort opgavepres i den enkelte forsyning. 

Vi styrker samarbejdet og vidensdeling på tværs af forsyningerne 

Forsyningsservice er også et samlingspunkt for ejerforsyninger, der gennem netværks-arrangementer, kurser og inspirationsoplæg kan styrke samarbejdet og vidensdelingen på tværs af ejerforsyningerne. Herudover er det også relevant at arrangere oplæg og ture for ejerselskabernes ledelse og bestyrelse, for at styrke sammenholdet og synergierne på tværs af ejerforsyningerne.  

Forsyningsservice bliver en stærk og velfungerende organisation 

FSSV leverer til forsyningerne som aftalt og med en god service. Alt sammen indenfor de aftalte rammer. 

Strategiske mål for 2023

Indkøb og udbud

Vi ønsker at opnå værdiskabelse og effektivisering i ejerforsyningerne på indkøb. Vi laver værdiskabelse på 2 kr. pr. investeret krone. 

GDPR og arbejdsmiljø

Vi ønsker at professionalisere ejerforsyningerne på indkøb, GDPR, og arbejdsmiljø. Selskaberne vokser i modenhed (status hvor vi er i vores udvikling, en simpel modenhedsscorer) på områder indkøb, GDPR og arbejdsmiljø. Vi udarbejder en kort beskrivelse for hvert selskab nu og efter hvert år for at vise professionaliseringen.

Nye ydelser og applikationer

Vi ønsker at opnå værdiskabelse, effektivisering, og stordriftsfordele ved at kortlægge behov, interesse og ønsker for at implementere nye ydelser og applikationer i FSSV. Nye ydelser og applikationer implementeres hvis tilstrækkelig efterspørgsel er til stede. 

Nye ejerforsyninger

Vi ønsker at optage 3 nye forsyninger udover de eksisterende 8 forsyninger. Mindst et af de nye forsyninger skal gerne være A-aktionær. 

Organisering

FSSV’ Organisation skal være velfungerende, som leverer en god service til forsyningerne indenfor de givne rammer. Tilsvarende forpligtiger forsyningerne sig til at tage et aktivt ejerskab ifm. tværgående opgaver og aktiviteter. 
Som mål for organisationen udarbejdes en handleplan for hvert år. Planen beskriver fællesaktiviteter for forsyningerne, fx som erfa-møder, kurser m.m. 
Som mål for ejerkredsen skal forsyningerne stille ed de fornødne fagfaglige resurser for at udbudsprocesser og fællesaktiviteter generelt kan gennemføres.  

Netværk

Intern undervisning og kompetenceopbygning (jura, indkøb, forhandlingsteknik, klimatilpasning osv.)  Min. 70 % af ejernes bestyrelser deltager i den første inspirationstur i 2022 og efterfølgende hvert år.