Mission

Forsyningsservice har som formål at levere de ydelser, som gennem stordrift skaber merværdi og økonomisk effektivisering for selskabets ejerforsyninger.    

Vision

Forsyningsservice skal udvikle og drive et professionelt samarbejde blandt selvstændige forsyninger, som gennem partiel stordrift forbedrer ejerforsyningernes processer og performance.  

Værdier

  • Vi er til for forsyningerne. 
  • Vi sikrer effektivitet og professionalisme i ejerforsyningerne. 
  • Vores samarbejde baseres på tillid, respekt og ordentlighed. 
  • Vi møder hinanden i øjenhøjde og har et vist råderum for sikre et smidigt samarbejde. 
  • Vi taler om “Vi”, som en del af forsyningerne.

Overordnet strategiske indsatsområder

Disse indsatsområder deles i følgende:

Vi udvikler eksisterende ydelser

Forsyningsservice ønsker at udvikle de eksisterende ydelser, så ejerselskaberne både opnår stordriftsfordele og får professionaliseret sin egen organisation.

Udvikling af eksisterende ydelser kan være at udvikle komplementære ydelser som fx contract management i hele indkøbskæden. Derudover er udvikling af ejerforsyningernes medarbejdere inden for de eksisterende ydelser væsentligt.

Vi etablere ydelser på nye områder

Forsyningsservice skal udføre de ydelser, som skaber merværdi for ejerforsyningerne. Derfor skal det afklares, hvorvidt der skal tilbydes nye ydelser på tværs af ejerselskaberne. 

Det kunne fx omfatte
HR, løn, økonomi, kommunikation, forbrugsafregning, kommunikation, IT,
Asset Management, analyse af Cost-benefit, Projekterende projektledelse, vagtordning, driftspersonale og backup. Her tænkes på situationer ved fravær og et midlertidigt stort opgavepres i den enkelte forsyning. 

Vi styrker samarbejdet og vidensdeling på tværs af forsyningerne 

Forsyningsservice er også et samlingspunkt for ejerforsyninger. Gennem netværk, kurser og inspirationsoplæg styrkes samarbejdet og vidensdelingen på tværs af ejerforsyningernes medarbejdere. Herudover er det også relevant at arrangere oplæg og ture for ejerselskabernes ledelse og bestyrelser. Det styrker sammenholdet og synergierne på tværs af ejerforsyningerne.  

Forsyningsservice bliver en stærk og velfungerende organisation 

Forsyningsservice leverer til forsyningerne som aftalt og med en god service. Alt sammen inden for de aftalte rammer. 

Strategiske mål for 2023

Indkøb og udbud

Vi ønsker at opnå værdiskabelse og effektivisering i ejerforsyningerne på indkøb. Vi laver værdiskabelse på 2 kr. pr. investeret krone. 

GDPR og arbejdsmiljø

Vi ønsker at professionalisere ejerforsyningerne på arbejdsmiljø, GDPR og indkøb. Selskaberne skal vokse i modenhed på områderne inden for arbejdsmiljø, GDPR og indkøb. Vi udarbejder en kort beskrivelse af status for hvert selskab i starten af året og evaluerer udviklingen ved årets afslutning.

Nye ydelser og systemer

Vi ønsker at opnå værdiskabelse, effektivisering, og stordriftsfordele ved at kortlægge behov, interesse og ønsker for at implementere nye ydelser og systemer i Forsyningsservice. Nye ydelser og systemer implementeres hvis tilstrækkelig efterspørgsel er til stede. 

Nye ejerforsyninger

Vi ønsker at optage 3 nye forsyninger udover de eksisterende 8 forsyninger. Mindst et af de nye forsyninger skal gerne være A-aktionær. 

Organisering

Forsyningsservices organisation skal være velfungerende, som leverer en god service til forsyningerne indenfor de givne rammer. Tilsvarende forpligtiger forsyningerne sig til at tage et aktivt ejerskab ifm. tværgående opgaver og aktiviteter. 
Som mål for organisationen udarbejdes en handleplan for hvert år. Planen beskriver fælles aktiviteter for forsyningerne, fx som erfa-møder, kurser m.m. 
Målet for ejerkredsen er, at forsyningerne skal stille med de fornødne faglige ressourcer, for at udbudsprocesser og fælles aktiviteter generelt kan gennemføres.  

Netværk

Vi skaber netværk og bruger vores netværk konstruktivt. Vi står i spidsen for intern undervisning og udvikling af kompetencer fx inden for jura, indkøb, forhandling og klimatilpasning. 

Mindst 70 % af ejernes bestyrelser deltager i den første inspirationstur i 2022 og efterfølgende hvert år.