Otte jyske forsyningsselskaber går sammen i et nyt fælles serviceselskab, der får hjemsted i Randers.

Serviceselskabet, der fra 1. september 2020 får navnet Forsyningsservice, får hjemsted hos Vandmiljø Randers, der er ny i samarbejdet. Samtidig tiltræder direktør i Vandmiljø Randers Peter Christensen som direktør for Forsyningsservice.

Om baggrunden for, at Vandmiljø Randers nu træder ind i ejerkredsen af Forsyningsservice, siger Peter Christensen følgende:

“Vandmiljø Randers træder ind i ejerkredsen for at udbygge samarbejde med andre forsyninger på lige vilkår. Gennem tæt samarbejde på udvalgte områder opnår vi stordriftsfordele, som vi ikke kunne skabe alene. Og så er vi selvfølgelig stolte af, at Forsyningsservice vil være hjemmehørende i Randers.”

Den øvrige ejerkreds ser også frem til, at Vandmiljø Randers træder ind i samarbejdet. Her er det Sara Funch, direktør i Favrskov Forsyning, der udtaler sig:

“Vi er meget glade for at byde Vandmiljø Randers velkommen i det jyske samarbejde. Det er en stærk og spændende konstellation vi sætter i verden, og vi ser frem til at udvikle samarbejdet i den nye ejerkreds. Alle selskaberne har samme behov, ønsker og muligheder, og når vi rykker sammen, kan vi skabe større kompetencer og en højere grad af professionalisme inden for udvalgte områder og ydelser, end hvad selskabernes størrelse egentlig berettiger til.”

De primære ydelser i Forsyningsservice er udbud, indkøb og contract management. Derudover leverer selskabet ydelser og rådgivning inden for juridisk rådgivning, håndtering af persondata og arbejdsmiljø.
Med samarbejdet får de otte forsyningsselskaber adgang til eksperter, de ellers ikke har volumen til at tilknytte. Derudover får de mulighed for at effektivisere gennem stordriftsfordele og lære af hinanden gennem sparring.

Forsyningsservice er en fortsættelse af det allerede eksisterende selskab Shared, der blev etableret i 2014. Fra den 31. august træder Aarhus Vand, i fuld forståelse hos de øvrige ejere, ud af serviceselskabet, som en konsekvens af en ny forretningsstrategi.

Kontakt for yderligere oplysninger: Sara Funch, direktør i Favrskov Forsyning A/S Tlf. 20 10 23 95 / e-mail: safu@favrskovforsyning.dk