Forsyningsservice har indgået en aftale med en ekstern leverandør om whistleblower-løsning. Der er tale om en løsning, hvor hvert selskab selv kan tilpasse, hvem der skal være omfattet, og hvordan de skal kunne indberette til ordningen.

Alle indberetninger screenes af leverandøren, før de sendes videre til forsyningsselskaberne, så man her kun modtager de indberetninger, der er omfattet af ordningen. Leverandøren håndterer al kommunikation med whistlebloweren. På den måde sikres der størst mulig sikkerhed for whistlebloweren, samtidig med at man i forsyningsselskaberne kun får de henvendelser, der skal undersøges nærmere. Her tilbyder Forsyningsservice at stå for undersøgelsen, hvis forsyningsselskabet ønsker dette for at sikre yderligere armslængde.

For Forsyningsservice har det været vigtigt at kunne finde en løsning, der både var skalerbar i forhold til forsyningsselskabernes individuelle ønsker og samtidig økonomisk fornuftig ud fra det behov, der forventes at være til brug af den.

Løsningen er trådt i kraft den 17. december 2023 samtidig med, at selskaber med 50 medarbejdere eller mere blev omfattet af whistleblower-loven.

Vil du høre mere om ordningen, er du velkommen til at kontakte Susanne Pagh.