Mål for 2021 

Indkøb og udbud 

Vi ønsker at opnå værdiskabelse og effektivisering i ejerforsyningerne på indkøbsområdet. Vores mål er at sikre forsyningsselskaberne en værdiskabelse på 2 kr. pr. investeret krone.  

GDPR og arbejdsmiljø  

Vi ønsker at professionalisere ejerforsyningerne på indkøb, GDPR, og arbejdsmiljø. Selskaberne skal vokse i modenhed på områderne indkøb, GDPR og arbejdsmiljø. Vi tager udgangspunkt i en kort beskrivelse for hvert selskab pr. 1. januar og måler modenhedsscoren den 31. december for at vise den øgede grad af professionaliseringen. 

Nye ydelser og applikationer 

Vi ønsker at opnå værdiskabelse, effektivisering, og stordriftsfordele ved at kortlægge behov, interesse og ønsker for at implementere nye ydelser og applikationer i FSSV. Nye ydelser og applikationer implementeres, hvis tilstrækkelig efterspørgsel er til stede.  

Nye ejerforsyninger 

Vi ønsker at optage 3 nye forsyninger udover de eksisterende 8 forsyninger frem til 2023. Mindst et af de nye forsyninger skal gerne være A-aktionær.  

Organisering                  

Forsyningsservices organisation skal være velfungerende og leverer en god service til forsyningerne indenfor de givne rammer. Tilsvarende forpligtiger forsyningerne sig til at tage et aktivt ejerskab ifm. tværgående opgaver og aktiviteter.  

Som mål for organisationen udarbejdes en handleplan for hvert år. Planen beskriver fællesaktiviteter for forsyningerne, fx som erfa-møder, kurser m.m.  

Som mål for ejerkredsen skal forsyningerne stille med de fornødne fagfaglige resurser for at udbudsprocesser og fællesaktiviteter generelt kan gennemføres.   

Netværk                                       

Intern undervisning og kompetenceopbygning (jura, indkøb, forhandlingsteknik, klimatilpasning osv.)  

Min. 70 % af ejernes bestyrelser deltager i den første inspirationstur i 2022 og efterfølgende hvert år. 

Læs mere om relaterede emner: